Nedir.Org *
Zeus

Şathiye Nedir

Resim Ekle Dosya Ekle Video Ekle Soru Sor Bilgi Ekle

Şathiye, Dini ve tasavvufi halk şiirinde mizahi manzumelerdir.
 
Şathiyeler, mutasavvuf şairlerce söylenmiş ya da yazılmış, tasavvufi inançları dile getiren, anlaşılması yorumlanmasına bağlı şiirlerdir. Tasavvufi konuları işleyenleri şathiyat-ı sûfiyâne adını alırlar. Şathiyelerde Allah’ın celâl sıfatının değil, cemâl sıfatının ön plana çıkarıldığı görülür. Bu tür şiirlere genellikle Alevi-Bektaşi şairlerinde rastlanır. Allah ile alay eder gibi yazılmış şathiyeler küfür sayılmıştır. Ama şathiyeler asla küfür değildir. Şathiyeler biçimce komik ve alaylı olabilir ama şathiyede aranan şiirin arkasındaki düşüncedir. Anlanıp yorumlandığında çok derin anlamlara sahip oldugu görülür. Şathiye çok derin tasavvufi konular işleyen felsefi şiirlerdir. Kaygusuz Abdal ve Yunus Emre şathiye yazmıştır.

Şathiyelerin Özellikleri

1. İnançlardan teklifsizce, alaycı bir dille söz eder gibi yazılırlar.
2. Görünüşte saçma ve dini esaslara aykırı sanılan bu şiirlerin içinde ince ve derin anlamlar, yorumlandığında tasavvufla ilgili değişik konuların olduğu görülür.
3. Nefesin bir türüdür.
4. Tanrıyla konuşur gibi şakalaşırcasına yazılan şiirlerdir.

Şathiye Örnekleri

Örnek 1

Yücelerden yüce gördüm
Erbapsın sen koca Tanrı
Âlem okur kelam ile
Sen okursun hece Tanrı
(Kaygusuz Abdal)

Örnek 2

Çıktım erik dalına
 Anda yedim üzümü
 Bostan ıssı kakıyıp
 Der ne yersin kozumu
 
Kerpiç koydum kazana
 Poyraz ile kaynattım
 Nedir diye sorana
 Bandım verdim özünü
Yunus Emre

Şathiye Resimleri

Şathiye Sunumları

Şathiye Soru & Cevap

Bu yazı hakkında ilk soru soran sen ol..

Şathiye Ek Bilgileri

  • 0
    1 yıl önce

    Şathiye Nedir?
    Yergiye, alaya, şakaya yer veren manzum eser


Sende Bilgi Ekle

Bu yazının geliştirilmesine yardımcı ol.

Yazı İşlemleri
İlgili Yazılar
01 | Manzum
02 | Nazım
03 | Manzume
04 | Mani
05 | Terci-i Bent
06 | Gazel
07 | Nazım Şekilleri
08 | Müseddes
09 | Nesir
10 | Güzelleme
11 | Koşma
12 | Semai
13 | Nazım Şekli
14 | Devriye
15 | Rubai
16 | Murabba
17 | Ninni
18 | Şathiye
19 | Musammat
20 | Tuyuğ
21 | Terkib-i Bent
22 | Muhammes
23 | Lugaz
24 | Dariye
25 | Mensur
Sen de Ekle

Sende, bu sayfaya

içerik ekleyerek

katkıda bulunabilirsin.

(Resim, sunum, video, soru, yorum ekle..)
Facebook Grubumuz

Bir şey Unutmadın mı ?

Bizi sonra tekrar bulmak için sitemizi aşağıdan beğenmelisin